15 એવા એપલ આઈફોન એક્સએસ ઇન્ડિયા કરતા સસ્તો છે

|

એપલ આઈફોન એક્સએસ 64 જીબી વેરિયન્ટ ની કિંમત ઇન્ડિયા ની અંદર રૂ. 99,900 છે જયારે 256જીબી અને 512જીબી વેરિયન્ટ ની કિંમત, 1,14,900 અને 1,34,900 રાખવા માં આવેલ છે. અને તે પણ એક હકીકત છે કે ઇન્ડિયા કરતા ઘણા આબધા દેશો ની અંદર ઓછા ટેક્સ અને ડ્યુટીઝ ના કારણે આઈફોન સ્ટંસ માલ્ટા હોઈ છે. અને અમે અહીં 15 એવા દેશો ની યાદી જણાવી છે કે જ્યાં આઈફોન એક્સસ ઇન્ડિયા કરતા સસ્તી કિંમત પર ઉપલબ્ધ છે.

15 એવા એપલ આઈફોન એક્સએસ ઇન્ડિયા કરતા સસ્તો છે

અને કિંમત માં ફેરફાર ના થાય તેના કારણે અમે અહીં માત્ર 64જીબી વેરિયન્ટ ની જ સરખામણી કરી છે. બધી જ કિંમતો ઓફિશિયલ એપલ સ્ટોર મુજબ છે અને તેની અંદર બધા જ ટેક્સ ને શામેલ કરી લેવા માં આવેલ છે. અને ગયા વર્ષ થી એપલ ગ્લોબલ વોરન્ટી પણ આપી રહ્યું છે જેની અંદર ઇન્ડિયા નો પણ સમાવેશ થઇ જાય છે. આનો અર્થ એ થાય છે કે તમે ગમે ત્યાં થી આઈફોન લો તે એપલ ની બધી જ સર્વિસ ને ગમે ત્યાં થી મેળવી શકે છે.

યુએસએ (રૂ. 73,500 થી રૂ .80,300 વચ્ચેની કિંમત આવે છે; તમે રૂ. 26,400 સુધી બચાવી શકો છો)

યુએસએ ની અંદર અલગ લાગે રાજ્યો ના અલગ અલગ ટેક્સ ના માળખા છે. અને તેની અંદર આઈફોન એક્સએસ ની કિંમત $ 999 થી $ 1,092 ની વચ્ચે બધા જ ટેક્સ ને શામેલ કર્યા બાદ આવે છે. જો તમે ન્યૂ હેમ્પશાયર માંથી ખરીદો છો તો તમને $999 માં મળશે અને જો તમે સાન જોસ માંથી ખરીદશો તો તમને $1091.41 માં મળી શકે છે. આનો અર્થ એવો થાય છે કે તમે વધુ માં વધુ રૂ. 26,400 બચાવી શકો છો અને ઓછા માં ઓછા રૂ. 19,600 બચાવી શકો છો.

કેનેડા (રૂ. 77,400 થી શરૂ થાય છે અને લગભગ 22,500 રૂપિયા સસ્તું છે)

કેનેડા ની અંદર આઈફોન એક્સએસ 64જીબી 1379 કેનેડિયન ડોલર માં ઉપલબ્ધ છે, જેમાં ટેક્સ ઉમેર્યા બાદ આપણી કરન્સી માં રૂ. 77,400 જેવું થાય છે. જયારે ઇન્ડિયા ની અંદર આઈફોન એક્સએસ ની સ્ટાર્ટિંગ કિંમત રૂ. 99,900 છે.

જાપાન (80,000 રૂપિયાથી શરૂ થાય છે અને લગભગ 19,900 સસ્તું છે)

જાપાન ની અંદર આઈફોન એક્સએસ 64જીબી વેરિયન્ટ 1,21,824 યેન પર વહેંચવા માં આવે છે, જેમાં ટેક્સ ઉમેર્યા બાદ ઇન્ડિયા ની કરન્સી માં કન્વર્ટ કરતા લગભગ રૂ. 80,000 જેવું થાય છે. જયારે ઇન્ડિયા ની અંદર આઈફોન એક્સએસ ની સ્ટાર્ટિંગ કિંમત રૂ. 99,900 છે.

હોંગ કોંગ (રૂ .80,700 થી શરૂ થાય છે અને તે લગભગ રૂ. 19,200 સસ્તો છે)

હોંગ કોંગ ની અંદર આઈફોન એક્સએસ 64જીબી વેરિયન્ટ 8,599 એચકે ડોલર પર વહેંચવા માં આવે છે, જેમાં ટેક્સ ઉમેર્યા બાદ ઇન્ડિયા ની કરન્સી માં કન્વર્ટ કરતા લગભગ રૂ. 80,700 જેવું થાય છે. જયારે ઇન્ડિયા ની અંદર આઈફોન એક્સએસ ની સ્ટાર્ટિંગ કિંમત રૂ. 99,900 છે.

દુબઈ અને યુએઇ (84,700 રૂપિયાથી શરૂ થાય છે અને લગભગ 15,200 રૂપિયા સસ્તો છે)

દુબઇ ની અંદર આઈફોન એક્સએસ 64જીબી વેરિયન્ટ 4,229 દિરહામ પર વહેંચવા માં આવે છે, જેમાં ટેક્સ ઉમેર્યા બાદ ઇન્ડિયા ની કરન્સી માં કન્વર્ટ કરતા લગભગ રૂ. 84,700 જેવું થાય છે. જયારે ઇન્ડિયા ની અંદર આઈફોન એક્સએસ ની સ્ટાર્ટિંગ કિંમત રૂ. 99,900 છે.

સિંગાપોર (88,100 રૂપિયા અને લગભગ રૂ. 11,800)

સિંગાપોર ની અંદર આઈફોન એક્સએસ 64જીબી વેરિયન્ટ 1,649 સિંગાપુર ડોલર પર વહેંચવા માં આવે છે, જેમાં ટેક્સ ઉમેર્યા બાદ ઇન્ડિયા ની કરન્સી માં કન્વર્ટ કરતા લગભગ રૂ. 88,100 જેવું થાય છે. જયારે ઇન્ડિયા ની અંદર આઈફોન એક્સએસ ની સ્ટાર્ટિંગ કિંમત રૂ. 99,900 છે.

ઑસ્ટ્રેલિયા (84,900 રૂપિયાથી શરૂ થાય છે અને લગભગ રૂ. 15,000 ની સસ્તો)

ઑસ્ટ્રેલિયા ની અંદર આઈફોન એક્સએસ 64જીબી વેરિયન્ટ 1,629 ઑસ્ટ્રેલિયન ડોલર પર વહેંચવા માં આવે છે, જેમાં ટેક્સ ઉમેર્યા બાદ ઇન્ડિયા ની કરન્સી માં કન્વર્ટ કરતા લગભગ રૂ. 84,900 જેવું થાય છે. જયારે ઇન્ડિયા ની અંદર આઈફોન એક્સએસ ની સ્ટાર્ટિંગ કિંમત રૂ. 99,900 છે.

ચાઇના (92,250 રૂપિયાથી શરૂ થાય છે અને લગભગ રૂ. 7,650 સસ્તો છે)

ચાઇના ની અંદર આઈફોન એક્સએસ 64જીબી વેરિયન્ટ 8,699 યુઆન પર વહેંચવા માં આવે છે, જેમાં ટેક્સ ઉમેર્યા બાદ ઇન્ડિયા ની કરન્સી માં કન્વર્ટ કરતા લગભગ રૂ. 92,250 જેવું થાય છે. જયારે ઇન્ડિયા ની અંદર આઈફોન એક્સએસ ની સ્ટાર્ટિંગ કિંમત રૂ. 99,900 છે.

થાઇલેન્ડ (રૂ. 89,250 થી શરૂ થાય છે અને લગભગ રૂ. 10,650 સસ્તો છે)

થાઇલેન્ડ ની અંદર આઈફોન એક્સએસ 64જીબી વેરિયન્ટ 39,900 થાઇ બાહ્ટ પર વહેંચવા માં આવે છે, જેમાં ટેક્સ ઉમેર્યા બાદ ઇન્ડિયા ની કરન્સી માં કન્વર્ટ કરતા લગભગ રૂ. 89,250 જેવું થાય છે. જયારે ઇન્ડિયા ની અંદર આઈફોન એક્સએસ ની સ્ટાર્ટિંગ કિંમત રૂ. 99,900 છે.

મલેશિયા (રૂ. 88,400 થી શરૂ થાય છે અને લગભગ રૂ. 11,500 ની સસ્તો)

મલેશિયા ની અંદર આઈફોન એક્સએસ 64જીબી વેરિયન્ટ 4,999 મલેશિયન રીંગગિટ પર વહેંચવા માં આવે છે, જેમાં ટેક્સ ઉમેર્યા બાદ ઇન્ડિયા ની કરન્સી માં કન્વર્ટ કરતા લગભગ રૂ. 88,400 જેવું થાય છે. જયારે ઇન્ડિયા ની અંદર આઈફોન એક્સએસ ની સ્ટાર્ટિંગ કિંમત રૂ. 99,900 છે.

લંડન અને યુકે (રૂ. 95,500 થી શરૂ થાય છે અને લગભગ 4,400 રૂપિયા સસ્તો છે)

લંડન અને યુકે ની અંદર આઈફોન એક્સએસ 64જીબી વેરિયન્ટ 999 પાઉન્ડ પર વહેંચવા માં આવે છે, જેમાં ટેક્સ ઉમેર્યા બાદ ઇન્ડિયા ની કરન્સી માં કન્વર્ટ કરતા લગભગ રૂ. 95,500 જેવું થાય છે. જયારે ઇન્ડિયા ની અંદર આઈફોન એક્સએસ ની સ્ટાર્ટિંગ કિંમત રૂ. 99,900 છે.

ફ્રાંસ (રૂ .97,550 થી શરૂ થાય છે અને લગભગ 2,350 રૂપિયા સસ્તો છે)ફ્રાંસ અને યુકે ની અંદર આઈફોન એક્સએસ 64જીબી વેરિયન્ટ 1,155.28 યુરો પર વહેંચવા માં આવે છે, જેમાં ટેક્સ ઉમેર્યા બાદ ઇન્ડિયા ની કરન્સી માં કન્વર્ટ કરતા લગભગ રૂ. 97,550 જેવું થાય છે. જયારે ઇન્ડિયા ની અંદર આઈફોન એક્સએસ ની સ્ટાર્ટિંગ કિંમત રૂ. 99,900 છે.

ન્યૂ ઝીલેન્ડ (90,540 રૂપિયાથી શરૂ થાય છે અને લગભગ રૂ. 9,360 સસ્તો છે)

ન્યૂ ઝીલેન્ડ ની અંદર આઈફોન એક્સએસ 64જીબી વેરિયન્ટ 1,899 ન્યૂઝિલેન્ડ ડોલર પર વહેંચવા માં આવે છે, જેમાં ટેક્સ ઉમેર્યા બાદ ઇન્ડિયા ની કરન્સી માં કન્વર્ટ કરતા લગભગ રૂ. 90,540 જેવું થાય છે. જયારે ઇન્ડિયા ની અંદર આઈફોન એક્સએસ ની સ્ટાર્ટિંગ કિંમત રૂ. 99,900 છે.

મેક્સિકો (92,035 રૂપિયાથી શરૂ થાય છે અને લગભગ રૂ. 7,865 સસ્તો છે)

મેક્સિકો ની અંદર આઈફોન એક્સએસ 64જીબી વેરિયન્ટ 24,499 મેક્સીકન પેસો પર વહેંચવા માં આવે છે, જેમાં ટેક્સ ઉમેર્યા બાદ ઇન્ડિયા ની કરન્સી માં કન્વર્ટ કરતા લગભગ રૂ. 92,035 જેવું થાય છે. જયારે ઇન્ડિયા ની અંદર આઈફોન એક્સએસ ની સ્ટાર્ટિંગ કિંમત રૂ. 99,900 છે.

જર્મની (રૂ .97,950 થી શરૂ થાય છે અને તે લગભગ રૂ. 1,950 સસ્તો છે)

જર્મની ની અંદર આઈફોન એક્સએસ 64જીબી વેરિયન્ટ 1,149 યુરો પર વહેંચવા માં આવે છે, જેમાં ટેક્સ ઉમેર્યા બાદ ઇન્ડિયા ની કરન્સી માં કન્વર્ટ કરતા લગભગ રૂ. 97,950 જેવું થાય છે. જયારે ઇન્ડિયા ની અંદર આઈફોન એક્સએસ ની સ્ટાર્ટિંગ કિંમત રૂ. 99,900 છે.

Most Read Articles
Best Mobiles in India

Read more about:
English summary
15 countries where Apple iPhone XS is cheaper than India

Best Phones

ઝડપી સમાચાર અપડેટ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X