ભારતની અંદર ખરીદવા માટેના બેસ્ટ પ્રીમિયમ ગેમિંગ લેપટોપ

By Gizbot Brueau
|

કોરોના વાઇરસને કારણે થયેલા લોકડાઉન ની અંદર તમે કઈ રીતે સમય પસાર કરી રહ્યા છો. જો તમે તમારી ગેમિંગ ની સ્કીલને સુધારવા માગતા હો અને તેના માટે જો તમે એક ગેમિંગ લેપટોપ ખરીદવા માટે વિચારી રહ્યા હો તો આ આર્ટીકલ ની અંદર અમે ભારતની અંદર ઉપયોગ અમુક બેસ્ટ પ્રીમિયમ ગેમિંગ લેપટોપ ની સૂચિ તૈયાર કરી છે જે ત્રીપલ એ ટેબલ ને પણ ખૂબ જ સારી રીતે હેન્ડલ કરી શકે છે.

લગભગ

આ સૂચી ની અંદર લગભગ બધી જ તે કંપનીના લેપટોપ નો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે કે જેમના દ્વારા લેટેસ્ટ ડિસ્પ્લે અને ટેકનોલોજી આપવામાં આવતી હોય. અને આ બધા જ લેપટોપ ભવિષ્ય દર્પણ ખૂબ જ કામમાં આવી શકે છે અને આવતા ઘણા બધા વર્ષો સુધી તેની અંદર તમે લેટેસ્ટ ગેમ રમી શકશો.

તો ભારતના માર્કેટની અંદર કયા ગેમિંગ લેપટોપ બેસ્ટ ઉપલબ્ધ છે તેના વિશે આગળ વાંચો.

લગભગ

આ સૂચી ની અંદર લગભગ બધી જ તે કંપનીના લેપટોપ નો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે કે જેમના દ્વારા લેટેસ્ટ ડિસ્પ્લે અને ટેકનોલોજી આપવામાં આવતી હોય. અને આ બધા જ લેપટોપ ભવિષ્ય દર્પણ ખૂબ જ કામમાં આવી શકે છે અને આવતા ઘણા બધા વર્ષો સુધી તેની અંદર તમે લેટેસ્ટ ગેમ રમી શકશો.

તો ભારતના માર્કેટની અંદર કયા ગેમિંગ લેપટોપ બેસ્ટ ઉપલબ્ધ છે તેના વિશે આગળ વાંચો.

ઇસુસ રોગ જી703GI-E5148T 17.3-ઇંચ એફએચડી

ઇસુસ રોગ જી703GI-E5148T 17.3-ઇંચ એફએચડી

આ લેપટોપની અંદર ૧૭.૩ ઇંચની એફ એચડી ડિસ્પ્લે આપવામાં આવે છે જેની કિંમત રૂપિયા 499,990 છે આ ડિસ્પ્લે ની અંદર 144hz આપવામાં આવે છે. સાથે સાથે આ લેપટોપની અંદર ઇન્ટેલ કોર i9 જનરેશન સીપીયુ આપવામાં આવે છે અને આ લેપટોપની અંદર ઍન્વીડિયા gt 1080 8gb ગ્રાફિક્સ કાર્ડ આપવામાં આવે છે.

ઇસુસ રોગ જી703GI-E5148T 17.3-ઇંચ એફએચડી

ઇસુસ રોગ જી703GI-E5148T 17.3-ઇંચ એફએચડી

આ લેપટોપની અંદર ૧૭.૩ ઇંચની એફ એચડી ડિસ્પ્લે આપવામાં આવે છે જેની કિંમત રૂપિયા 499,990 છે આ ડિસ્પ્લે ની અંદર 144hz આપવામાં આવે છે. સાથે સાથે આ લેપટોપની અંદર ઇન્ટેલ કોર i9 જનરેશન સીપીયુ આપવામાં આવે છે અને આ લેપટોપની અંદર ઍન્વીડિયા gt 1080 8gb ગ્રાફિક્સ કાર્ડ આપવામાં આવે છે.

ઇસુસ રોગ જી703 17.3

ઇસુસ રોગ જી703 17.3 "એફએચડી 144Hz ગેમિંગ લેપટોપ આરટીએક્સ

આ લેપટોપની અંદર પણ ૧૭.૩ ઇંચની એક એચડી 144hz રિફ્રેશ રેટની સાથે ડિસ્પ્લે આપવામાં આવે છે જેની કિંમત રૂપિયા 399,990 છે આ લેપટોપની અંદર ઇન્ટેલ કોર આઈ 9 32 જીબી રેમ અને 1tb સ્ટોરેજ એની સાથે આપવામાં આવે છે કે જે એસડી સ્ટોરેજ હશે સાથે સાથે તેની અંદર એન એક્સ એન સી 8gb ગ્રાફિક્સ કાર્ડ આપવામાં આવે છે.

ઇસુસ રોગ જી703 17.3

ઇસુસ રોગ જી703 17.3 "એફએચડી 144Hz ગેમિંગ લેપટોપ આરટીએક્સ

આ લેપટોપની અંદર પણ ૧૭.૩ ઇંચની એક એચડી 144hz રિફ્રેશ રેટની સાથે ડિસ્પ્લે આપવામાં આવે છે જેની કિંમત રૂપિયા 399,990 છે આ લેપટોપની અંદર ઇન્ટેલ કોર આઈ 9 32 જીબી રેમ અને 1tb સ્ટોરેજ એની સાથે આપવામાં આવે છે કે જે એસડી સ્ટોરેજ હશે સાથે સાથે તેની અંદર એન એક્સ એન સી 8gb ગ્રાફિક્સ કાર્ડ આપવામાં આવે છે.

એમએસઆઈ ગેમિંગ જીટી75 ટાઇટન 9SG-413IN 2019

એમએસઆઈ ગેમિંગ જીટી75 ટાઇટન 9SG-413IN 2019

આ લેપટોપની કિંમત રૂપિયા 349,990 રાખવામાં આવી છે જેની અંદર ખૂબ જ મોટી 17 ઇંચની સ્ક્રીન આપવામાં આવી છે જેની અંદર ઇન્ટેલ કોર i7 9th જનરેશન સીપીયુ 32 જીબી રેમ અને 1tb એસએસડી 1tb એચડીડી સ્ટોરેજ આપવામાં આવે છે સાથે સાથે તેની અંદર એનવીડિયા એક્સ એન સી 8gb ગ્રાફિક્સ આપવામાં આવે છે.

એમએસઆઈ ગેમિંગ જીટી75 ટાઇટન 9SG-413IN 2019

એમએસઆઈ ગેમિંગ જીટી75 ટાઇટન 9SG-413IN 2019

આ લેપટોપની કિંમત રૂપિયા 349,990 રાખવામાં આવી છે જેની અંદર ખૂબ જ મોટી 17 ઇંચની સ્ક્રીન આપવામાં આવી છે જેની અંદર ઇન્ટેલ કોર i7 9th જનરેશન સીપીયુ 32 જીબી રેમ અને 1tb એસએસડી 1tb એચડીડી સ્ટોરેજ આપવામાં આવે છે સાથે સાથે તેની અંદર એનવીડિયા એક્સ એન સી 8gb ગ્રાફિક્સ આપવામાં આવે છે.

એએસયુએસ આરઓજી ઝેફિરિસ એસ જીએક્સ 701 17.3

એએસયુએસ આરઓજી ઝેફિરિસ એસ જીએક્સ 701 17.3 "એફએચડી 144 હર્ટ્ઝ ગેમિંગ લેપટોપ

આ લેપટોપની અંદર ૧૭.૩ ઇંચની એચડી ૧૪૪ની સાથે ડિસ્પ્લે આપવામાં આવે છે જેની કિંમત રૂપિયા 299,990 છે અને તેની અંદર ઇન્ટેલ કોર i7 9th જનરેશન સીપીયુ ની સાથે 32 જીબી રેમ અને 1tb એસએસડી સ્ટોરેજ ની સાથે આર ટી એક્સ એન સી ગ્રાફિક્સ કાર્ડ આપવામાં આવે છે.

એએસયુએસ આરઓજી ઝેફિરિસ એસ જીએક્સ 701 17.3

એએસયુએસ આરઓજી ઝેફિરિસ એસ જીએક્સ 701 17.3 "એફએચડી 144 હર્ટ્ઝ ગેમિંગ લેપટોપ

આ લેપટોપની અંદર ૧૭.૩ ઇંચની એચડી ૧૪૪ની સાથે ડિસ્પ્લે આપવામાં આવે છે જેની કિંમત રૂપિયા 299,990 છે અને તેની અંદર ઇન્ટેલ કોર i7 9th જનરેશન સીપીયુ ની સાથે 32 જીબી રેમ અને 1tb એસએસડી સ્ટોરેજ ની સાથે આર ટી એક્સ એન સી ગ્રાફિક્સ કાર્ડ આપવામાં આવે છે.

એચપી ઓમેન એક્સ 2 એસ કોર આઇ 7 મી 9 જીન 15.6-ઇંચ ડ્યુઅલ સ્ક્રીન ગેમિંગ લેપટોપ

એચપી ઓમેન એક્સ 2 એસ કોર આઇ 7 મી 9 જીન 15.6-ઇંચ ડ્યુઅલ સ્ક્રીન ગેમિંગ લેપટોપ

આ લેપટોપની અંદર કોર i7 9th જનરેશન પ્રોસેસરની સાથે 15.6 inch ની ડ્યુઅલ સ્ક્રીન લેપટોપ આપવામાં આવે છે કે જે એફ એચડી રિઝર્વેશન આપે છે આ લેપટોપની કિંમત રૂપિયા બે લાખ 74676 વન રાખવામાં આવી છે અને તેની અંદર આરટીએક્સ 2080 જીપીયુ પણ આપવામાં આવે છે.

એચપી ઓમેન એક્સ 2 એસ કોર આઇ 7 મી 9 જીન 15.6-ઇંચ ડ્યુઅલ સ્ક્રીન ગેમિંગ લેપટોપ

એચપી ઓમેન એક્સ 2 એસ કોર આઇ 7 મી 9 જીન 15.6-ઇંચ ડ્યુઅલ સ્ક્રીન ગેમિંગ લેપટોપ

આ લેપટોપની અંદર કોર i7 9th જનરેશન પ્રોસેસરની સાથે 15.6 inch ની ડ્યુઅલ સ્ક્રીન લેપટોપ આપવામાં આવે છે કે જે એફ એચડી રિઝર્વેશન આપે છે આ લેપટોપની કિંમત રૂપિયા બે લાખ 74676 વન રાખવામાં આવી છે અને તેની અંદર આરટીએક્સ 2080 જીપીયુ પણ આપવામાં આવે છે.

એચપી ઓમેન 9 મી જનરલ ઇન્ટેલ કોર આઇ 9 પ્રોસેસર

એચપી ઓમેન 9 મી જનરલ ઇન્ટેલ કોર આઇ 9 પ્રોસેસર

આ લેપટોપની અંદર 15 6 ઇંચની ડિસ્પ્લે આપવામાં આવે છે અને તેની અંદર ખૂબ જ પ્રીમિયમ ડિઝાઇન પણ આપવામાં આવ્યું છે જેની અંદર ઇન્ટેલ કોર i9 આપવામાં આવ્યું છે આ લેપટોપની ભારતની અંદર કિંમત રૂપિયા 241320 રાખવામાં આવેલ છે જેથી આ સૂચી ની અંદર તે સૌથી સસ્તું લેપટોપ સાબિત થાય છે.

એચપી ઓમેન 9 મી જનરલ ઇન્ટેલ કોર આઇ 9 પ્રોસેસર

એચપી ઓમેન 9 મી જનરલ ઇન્ટેલ કોર આઇ 9 પ્રોસેસર

આ લેપટોપની અંદર 15 6 ઇંચની ડિસ્પ્લે આપવામાં આવે છે અને તેની અંદર ખૂબ જ પ્રીમિયમ ડિઝાઇન પણ આપવામાં આવ્યું છે જેની અંદર ઇન્ટેલ કોર i9 આપવામાં આવ્યું છે આ લેપટોપની ભારતની અંદર કિંમત રૂપિયા 241320 રાખવામાં આવેલ છે જેથી આ સૂચી ની અંદર તે સૌથી સસ્તું લેપટોપ સાબિત થાય છે.

Most Read Articles
Best Mobiles in India

Read more about:
English summary
List Of Best Premium Gaming Laptops To Buy In India

Best Phones

ઝડપી સમાચાર અપડેટ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Gizbot sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Gizbot website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more
X