નુબિયા એમેઝોન સેલમાં 30 ટકા સુધી ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહ્યું છે

By: anuj prajapati

નુબિયા સ્માર્ટફોન જાહેરાત કરી હતી કે કંપની એમેઝોન ગ્રેટ ઈન્ડિયા સેલ માટે ઓગસ્ટ 9 સુધીમાં તેની પ્રોડક્ટ્સની શ્રેણી પર 30% સુધીની ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર કરશે.

નુબિયા એમેઝોન સેલમાં 30 ટકા સુધી ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહ્યું છે

ગ્રાહકોમાં તાજેતરમાં લોંચ કરાયેલા બન્ને પ્રોડક્ટ્સ તેમજ પોર્ટફોલિયોમાં હાલના ડિવાઇસ માટે ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવશે.

નુબિયા, પસંદગીના શ્રેણીના ફોન પર રૂ. 1000 થી 4000 સુધીની ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર કરે છે, તેમાં પ્રવેશ સ્તર પરના N1 લાઇટ, મધ્યમાં M2 લાઇટ અને N2, ફ્લેગશિપ Z11 અને તાજેતરમાં લોન્ચ થયેલ Z17 મિની અને કલાત્મક નુબિયા એમ 2 જેવા સ્માર્ટફોનનો સમાવેશ થાય છે.

નુબિયા એન1 લાઈટ બ્લેક ગોલ્ડ

નુબિયા એન1 લાઈટ બ્લેક ગોલ્ડ

કિંમત 6999 રૂપિયા

ડિસ્કાઉન્ટ 1000 રૂપિયા

ડિસ્કાઉન્ટ પછી કિંમત 5999 રૂપિયા

 • 5.5 ઇંચ 1280*720 પિક્સલ ફુલ એચડી ડિસ્પ્લે
 • 1.25GHz કવાડકોર મીડિયા ટેક પ્રોસેસર
 • 2 જીબી રેમ
 • 16 જીબી ઇન્ટરનલ મેમરી
 • માઇક્રો એસડી કાર્ડ ઘ્વારા 32 જીબી સુધી મેમરી વધારી શકો છો
 • એન્ડ્રોઇડ 6.0 માર્શમેલો
 • ડ્યુઅલ સિમ
 • 8 મેગાપિક્સલ રિયર કેમેરા એલઇડી ફ્લેશ સાથે
 • 5 મેગાપિક્સલ રિયર કેમેરા એલઇડી ફ્લેશ સાથે
 • 4G VoLTE
 • 3000mAh બેટરી

નુબિયા એમ2 લાઈટ બ્લેક ગોલ્ડ

નુબિયા એમ2 લાઈટ બ્લેક ગોલ્ડ

કિંમત 12,499 રૂપિયા

ડિસ્કાઉન્ટ 2500 રૂપિયા

ડિસ્કાઉન્ટ પછી કિંમત 9999 રૂપિયા

 • 5.5 ઇંચ 1280*720 પિક્સલ ફુલ એચડી ડિસ્પ્લે
 • 1.5GHz કવાડકોર મીડિયા ટેક પ્રોસેસર
 • 4 જીબી રેમ
 • 32 જીબી ઇન્ટરનલ મેમરી
 • માઇક્રો એસડી કાર્ડ ઘ્વારા 128 જીબી સુધી મેમરી વધારી શકો છો
 • એન્ડ્રોઇડ 6.0 માર્શમેલો
 • ડ્યુઅલ સિમ
 • 13 મેગાપિક્સલ રિયર કેમેરા એલઇડી ફ્લેશ સાથે
 • 16 મેગાપિક્સલ રિયર કેમેરા એલઇડી ફ્લેશ સાથે
 • 4G
 • 3000mAh બેટરી

નુબિયા એન2 બ્લેક ગોલ્ડ

નુબિયા એન2 બ્લેક ગોલ્ડ

કિંમત 15,499 રૂપિયા

ડિસ્કાઉન્ટ 3000 રૂપિયા

ડિસ્કાઉન્ટ પછી કિંમત 12,499 રૂપિયા

 • 5.5 ઇંચ 1280*720 પિક્સલ ફુલ એચડી ડિસ્પ્લે
 • 1.5GHz કવાડકોર મીડિયા ટેક પ્રોસેસર
 • 4 જીબી રેમ
 • 64 જીબી ઇન્ટરનલ મેમરી
 • માઇક્રો એસડી કાર્ડ ઘ્વારા 128 જીબી સુધી મેમરી વધારી શકો છો
 • એન્ડ્રોઇડ 6.0 માર્શમેલો
 • ડ્યુઅલ સિમ
 • 13 મેગાપિક્સલ રિયર કેમેરા એલઇડી ફ્લેશ સાથે
 • 16 મેગાપિક્સલ રિયર કેમેરા એલઇડી ફ્લેશ સાથે
 • 4G
 • 5000mAh બેટરી

નુબિયા એન2 ગોલ્ડ

નુબિયા એન2 ગોલ્ડ

કિંમત 15,499 રૂપિયા

ડિસ્કાઉન્ટ 3000 રૂપિયા

ડિસ્કાઉન્ટ પછી કિંમત 12,499 રૂપિયા

 • 5.5 ઇંચ 1280*720 પિક્સલ ફુલ એચડી ડિસ્પ્લે
 • 1.5GHz કવાડકોર મીડિયા ટેક પ્રોસેસર
 • 4 જીબી રેમ
 • 64 જીબી ઇન્ટરનલ મેમરી
 • માઇક્રો એસડી કાર્ડ ઘ્વારા 128 જીબી સુધી મેમરી વધારી શકો છો
 • એન્ડ્રોઇડ 6.0 માર્શમેલો
 • ડ્યુઅલ સિમ
 • 13 મેગાપિક્સલ રિયર કેમેરા એલઇડી ફ્લેશ સાથે
 • 16 મેગાપિક્સલ રિયર કેમેરા એલઇડી ફ્લેશ સાથે
 • 4G
 • 5000mAh બેટરી

નુબિયા ઝેડ17 મીની બ્લેક ગોલ્ડ

નુબિયા ઝેડ17 મીની બ્લેક ગોલ્ડ

કિંમત 19,999 રૂપિયા

ડિસ્કાઉન્ટ 2000 રૂપિયા

ડિસ્કાઉન્ટ પછી કિંમત 17,999 રૂપિયા

 • 5.2 ઇંચ 1920*1080 પિક્સલ ફુલ એચડી ડિસ્પ્લે
 • ઓક્ટાકોર સ્નેપડ્રેગન 652 પ્રોસેસર એડ્રેનો 510 જીપીયુ સાથે
 • 4 જીબી/ 6 જીબી રેમ
 • 64 જીબી ઇન્ટરનલ મેમરી
 • માઇક્રો એસડી કાર્ડ ઘ્વારા 200 જીબી સુધી મેમરી વધારી શકો છો
 • એન્ડ્રોઇડ 6.0 માર્શમેલો
 • ડ્યુઅલ સિમ
 • 13 મેગાપિક્સલ રિયર કેમેરા
 • 16 મેગાપિક્સલ રિયર કેમેરા
 • 4G VoLTE
 • 2950mAh બેટરી

નુબિયા એમ2 બ્લેક ગોલ્ડ

નુબિયા એમ2 બ્લેક ગોલ્ડ

કિંમત 22,999 રૂપિયા

ડિસ્કાઉન્ટ 3000 રૂપિયા

ડિસ્કાઉન્ટ પછી કિંમત 19,999 રૂપિયા

 • 5.5 ઇંચ 1920*1080 પિક્સલ ફુલ એચડી ડિસ્પ્લે
 • 2GHz ઓક્ટાકોર સ્નેપડ્રેગન 626 પ્રોસેસર એડ્રેનો 506 જીપીયુ સાથે
 • 4 જીબી રેમ
 • 64 જીબી/ 128 જીબી ઇન્ટરનલ મેમરી
 • માઇક્રો એસડી કાર્ડ ઘ્વારા 200 જીબી સુધી મેમરી વધારી શકો છો
 • એન્ડ્રોઇડ 6.0 માર્શમેલો
 • ડ્યુઅલ સિમ
 • 13 મેગાપિક્સલ + 13 મેગાપિક્સલ ડ્યુઅલ રિયર કેમેરા
 • 16 મેગાપિક્સલ રિયર કેમેરા
 • 4G LTE
 • 3630mAh બેટરી

નુબિયા ઝેડ11 બ્લેક ગોલ્ડ

નુબિયા ઝેડ11 બ્લેક ગોલ્ડ

કિંમત 29,999 રૂપિયા

ડિસ્કાઉન્ટ 4000 રૂપિયા

ડિસ્કાઉન્ટ પછી કિંમત 25,999 રૂપિયા

 • 5.5 ઇંચ 1920*1080 પિક્સલ ફુલ એચડી ડિસ્પ્લે ગોરીલા ગ્લાસ 3 પ્રોટેક્શન સાથે
 • 2.15GHz ઓક્ટાકોર સ્નેપડ્રેગન 820 પ્રોસેસર એડ્રેનો 530 જીપીયુ સાથે
 • 4 જીબી/ 6 જીબી રેમ
 • 64 જીબી/ 128 જીબી ઇન્ટરનલ મેમરી
 • માઇક્રો એસડી કાર્ડ ઘ્વારા 200 જીબી સુધી મેમરી વધારી શકો છો
 • એન્ડ્રોઇડ 6.0 માર્શમેલો
 • ડ્યુઅલ સિમ
 • 16 મેગાપિક્સલ રિયર કેમેરા
 • 8 મેગાપિક્સલ રિયર કેમેરા
 • 4G LTE
 • 3000mAh બેટરી

નુબિયા ઝેડ11 ગ્રે

નુબિયા ઝેડ11 ગ્રે

કિંમત 28,999 રૂપિયા

ડિસ્કાઉન્ટ 4000 રૂપિયા

ડિસ્કાઉન્ટ પછી કિંમત 24,999 રૂપિયા

 • 5.5 ઇંચ 1920*1080 પિક્સલ ફુલ એચડી ડિસ્પ્લે ગોરીલા ગ્લાસ 3 પ્રોટેક્શન સાથે
 • 2.15GHz ઓક્ટાકોર સ્નેપડ્રેગન 820 પ્રોસેસર એડ્રેનો 530 જીપીયુ સાથે
 • 4 જીબી/ 6 જીબી રેમ
 • 64 જીબી/ 128 જીબી ઇન્ટરનલ મેમરી
 • માઇક્રો એસડી કાર્ડ ઘ્વારા 200 જીબી સુધી મેમરી વધારી શકો છો
 • એન્ડ્રોઇડ 6.0 માર્શમેલો
 • ડ્યુઅલ સિમ
 • 16 મેગાપિક્સલ રિયર કેમેરા
 • 8 મેગાપિક્સલ રિયર કેમેરા
 • 4G LTE
 • 3000mAh બેટરી

English summary
Nubia smartphones today announced that the company will offer discounts up to 30% to consumers on its range of products for the Amazon Great India Sales.

Social Counting

Get breaking news alerts from Gujarati Gizbot