એમેઝોન ક્રિસમસ સેલ 2021 ની અંદર બેસ્ટ 32 ઇંચ સ્માર્ટ ટીવી પર ઓફર્સ

By Gizbot Bureau
|

ક્રિસમસ ખુબ જ નજીક છે અને આ તહેવાર પર ઈ કોમર્સ વેબસાઈટ દ્વારા ઘણી બધી ઓફર્સ અને ડિસ્કાઉન્ટ આપવા માં આવી રહ્યા છે. અને એમેઝોન દ્વારા પણ આ તહેવાર ની અંદર ઘણી બધી પ્રોડક્ટ્સ પર ડિસ્કાઉટ અને ઓફર્સ આપવા માં આવી રહ્યા છે. અને જો તમે એક સ્માર્ટ ટીવી ખરીદવા માટે બિચારી રહ્યા હોવ તો તમારા માટે આ સૌથી સારો સમય સાબિત થઇ શકે છે. તમે આ તહેવાર ની અંદર સ્માર્ટ ટીવી ને 41% સુધી ના ડિસ્કાઉન્ટ ની સાથે મેળવી શકો છો જેની અંદર શાઓમી, સેમસંગ, વનપ્લસ વગેરે જેવી બ્રાન્ડ્સ નો સમાવેશ થાય છે. અને આ સેલ દરમ્યાન તમે એમેઝોન બેઝિક્સ 32 ઇંચ સ્માર્ટ એલઈડી ફાયર ટીવી પણ ખુબ જ મોટા ડિસ્કાઉન્ટ ની સાથે મેળવી શકો છો.

એમેઝોન ક્રિસમસ સેલ 2021 ની અંદર બેસ્ટ 32 ઇંચ સ્માર્ટ ટીવી પર ઓફર્સ

અને સાથે સાથે કોડાક અને ઓનીડા ના સ્માર્ટ ટીવી પર પણ તમને ડિસ્કાઉન્ટ જોવા મળશે. તેથી આ આર્ટિકલ ની અંદર અમે એવા સ્માર્ટ ટીવી ની સૂચિ તૈયાર કરી છે કે જે એમેઝોન ક્રિસમસ સેલ ની અંદર તમને ખુબ જ સારા ડિસ્કાઉન્ટ પર મળી શકે છે.

આઈફાલ્કન 32 ઇંચ એચડી રેડી એલઈડી સ્માર્ટ ટીવી

કિંમત રૂ. 26,990

ઓફર કિંમત રૂ. 14,499

બચત રૂ. 12,491

આઈફાલ્કન 32 ઇંચ એચડી રેડી એલઈડી સ્માર્ટ ટીવી આ સેલ દરમ્યાન 46% ડિસ્કાઉન્ટ ની સાથે ઉપલબ્ધ કરવા માં આવે છે. અને તેની સાથે તમે આ સ્માર્ટ ટીવી ને રૂ. 14,499 ની કિંમત પર એમેઝોન ક્રિસમસ સેલ ની અંદર ખરીદી શકો છો.

પેનાસોનિક 32 ઇંચ એચડી રેડી એલઈડી સ્માર્ટ ટીવી

કિંમત રૂ. 25,490

ઓફર કિંમત રૂ. 21,469

બચત રૂ. 4021

પેનાસોનિક 32 ઇંચ એચડી રેડી એલઈડી સ્માર્ટ ટીવી આ સેલ દરમ્યાન 16% ડિસ્કાઉન્ટ ની સાથે ઉપલબ્ધ કરવા માં આવે છે. અને તેની સાથે તમે આ સ્માર્ટ ટીવી ને રૂ. 21,469 ની કિંમત પર એમેઝોન ક્રિસમસ સેલ ની અંદર ખરીદી શકો છો.

રેડમી 32 ઇંચ એચડી રેડી એલઈડી સ્માર્ટ ટીવી

કિંમત રૂ. 24,999

ઓફર કિંમત રૂ. 14,999

બચત રૂ. 10,000

રેડમી 32 ઇંચ એચડી રેડી એલઈડી સ્માર્ટ ટીવી આ સેલ દરમ્યાન 40% ડિસ્કાઉન્ટ ની સાથે ઉપલબ્ધ કરવા માં આવે છે. અને તેની સાથે તમે આ સ્માર્ટ ટીવી ને રૂ. 14,999 ની કિંમત પર એમેઝોન ક્રિસમસ સેલ ની અંદર ખરીદી શકો છો.

એમેઝોન બેઝિક્સ 32 ઇંચ એચડી રેડી ફાયર ટીવી

કિંમત રૂ. 27,000

ઓફર કિંમત રૂ. 15,999

બચત રૂ. 11,001

એમેઝોન બેઝિક્સ 32 ઇંચ એચડી રેડી એલઈડી ફાયર ટીવી આ સેલ દરમ્યાન 41% ડિસ્કાઉન્ટ ની સાથે ઉપલબ્ધ કરવા માં આવે છે. અને તેની સાથે તમે આ સ્માર્ટ ટીવી ને રૂ. 15,999 ની કિંમત પર એમેઝોન ક્રિસમસ સેલ ની અંદર ખરીદી શકો છો.

વનપ્લસ 32 ઇંચ વાય સિરીઝ એચડી રેડી એન્ડ્રોઇડ સ્માર્ટ ટીવી

કિંમત રૂ. 19,999

ઓફર કિંમત રૂ. 16,999

બચત રૂ. 3000

વનપ્લસ 32 ઇંચ વાય સિરીઝ એચડી રેડી એન્ડ્રોઇડ સ્માર્ટ ટીવી આ સેલ દરમ્યાન 15% ડિસ્કાઉન્ટ ની સાથે ઉપલબ્ધ કરવા માં આવે છે. અને તેની સાથે તમે આ સ્માર્ટ ટીવી ને રૂ. 16,999 ની કિંમત પર એમેઝોન ક્રિસમસ સેલ ની અંદર ખરીદી શકો છો.

સેમસંગ 32 ઇંચ વન્ડરટેન્મેન્ટ સિરીઝ એચડી રેડી એલઈડી સ્માર્ટ ટીવી

કિંમત રૂ. 20,900

ઓફર કિંમત રૂ. 18,740

બચત રૂ. 2160

સેમસંગ 32 ઇંચ વન્ડરટેન્મેન્ટ સિરીઝ એચડી રેડી એલઈડી સ્માર્ટ ટીવી આ સેલ દરમ્યાન 10% ડિસ્કાઉન્ટ ની સાથે ઉપલબ્ધ કરવા માં આવે છે. અને તેની સાથે તમે આ સ્માર્ટ ટીવી ને રૂ. 18740 ની કિંમત પર એમેઝોન ક્રિસમસ સેલ ની અંદર ખરીદી શકો છો.

સોની બ્રાવિયા 32 ઇંચ એચડી રેડી એન્ડ્રોઇડ સ્માર્ટ ટીવી

કિંમત રૂ. 31,900

ઓફર કિંમત રૂ. 29,990

બચત રૂ. 1910

સોની બ્રાવિયા 32 ઇંચ સિરીઝ એચડી રેડી એન્ડ્રોઇડ એલઈડી સ્માર્ટ ટીવી આ સેલ દરમ્યાન 10% ડિસ્કાઉન્ટ ની સાથે ઉપલબ્ધ કરવા માં આવે છે. અને તેની સાથે તમે આ સ્માર્ટ ટીવી ને રૂ. 29990 ની કિંમત પર એમેઝોન ક્રિસમસ સેલ ની અંદર ખરીદી શકો છો.

સોની બ્રાવિયા 32 ઇંચ એચડી રેડી એલઈડી સ્માર્ટ ટીવી

કિંમત રૂ. 29900

ઓફર કિંમત રૂ. 25499

બચત રૂ. 4401

સોની બ્રાવિયા 32 ઇંચ સિરીઝ એચડી રેડી એલઈડી સ્માર્ટ ટીવી આ સેલ દરમ્યાન 15% ડિસ્કાઉન્ટ ની સાથે ઉપલબ્ધ કરવા માં આવે છે. અને તેની સાથે તમે આ સ્માર્ટ ટીવી ને રૂ. 25499 ની કિંમત પર એમેઝોન ક્રિસમસ સેલ ની અંદર ખરીદી શકો છો.

કોડાક 32 ઇંચ એચડી સર્ટિફાઈડ એલઈડી ટીવી

કિંમત રૂ. 13990

ઓફર કિંમત રૂ. 12990

બચત રૂ. 1000

કોડાક 32 ઇંચ એચડી રેડી એલઈડી સ્માર્ટ ટીવી આ સેલ દરમ્યાન 7% ડિસ્કાઉન્ટ ની સાથે ઉપલબ્ધ કરવા માં આવે છે. અને તેની સાથે તમે આ સ્માર્ટ ટીવી ને રૂ. 12900 ની કિંમત પર એમેઝોન ક્રિસમસ સેલ ની અંદર ખરીદી શકો છો.

ઓનીડા એચડી રેડી સ્માર્ટ એલઈડી ફાયર ટીવી

કિંમત રૂ. 19990

ઓફર કિંમત રૂ. 16999

બચત રૂ. 2991

ઓનીડા 32 ઇંચ એચડી રેડી એલઈડી સ્માર્ટ ટીવી આ સેલ દરમ્યાન 15% ડિસ્કાઉન્ટ ની સાથે ઉપલબ્ધ કરવા માં આવે છે. અને તેની સાથે તમે આ સ્માર્ટ ટીવી ને રૂ. 16999 ની કિંમત પર એમેઝોન ક્રિસમસ સેલ ની અંદર ખરીદી શકો છો.

ડિસ્ક્લેમર: આ સાઇટ ની અંદર એફિલિએટ લિંક્સ સમાવે છે. અમે આ લિંક્સ દ્વારા કરવામાં આવેલી ખરીદીઓ માટે કમિશન મેળવી શકીએ છીએ. જો કે, આ અમારા કોઈપણ લેખને અસર કરતું નથી, જેમ કે સમીક્ષાઓ, સરખામણીઓ, અભિપ્રાય ટુકડાઓ અને ચુકાદાઓ.

Best Mobiles in India

Read more about:
English summary
Christmas is just around the corner and the e-commerce sites are gearing up for sale. Amazon Christmas Sale 2021 brings discount offers on several products. If you are looking for a smart TV, this can be a good time.

Best Phones

ઝડપી સમાચાર અપડેટ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X